Екодизайн Прета-а-Порте – „Бизнес за природата“

Биодом-Европа АД участва на изложението Екодизайн Прета-а-Порте – „Бизнес за природата“ със собствен щанд.

Изложението се състои от два основни модула:

  • Екодизайн ФОРУМ

Конферентен модул с ясен B2B фокус. Само с покани към целево подбрани браншови специалисти и инвеститори

  • Екодизайн EXPO

Изложба на продукти, услуги и иновации в областите

Нискоенергийни сгради; еко къщи; стротелни материали от естествени суровини; нанотехнологии, енергоспестващи технологии – Енерго-спестяващо осветление, LED, OLED технологии – Енерго-спестяващо отопление; соларни, фотоволтаични и пречиствателни системи – Електрически и хибридни автомобили, електрически велосипеди, скутери и други екологични средства за придвижване – Интериорен, екстериорен и моден Екодизайн – Нанотехнологии, иновации и IT продукти, подпомагащи устойчивото развитие – Биоземеделие, хидропонни технологии, биопластмаса – Рециклиране, вторична употреба, опаковки – Образование, Еко проекти.

Входът за изложението е свободен
ecodesign-pretaporter-01