Бизнес за природата

Екодизайн Прета-а-Порте
08-12 декември 2016 НДК София

Изложение с фокус върху чисти технологии, устойчиво развитие в производството и използването на природни ресурси, енергийна ефективност, интелигентни градове, кръгова икономика.

Посетете щанда на Биодом-Европа АД.

Повече